Sparkle Power SPI2501UH-B204 250W 1U ATX12V switching power supply

Price: $66.00
Model #: PSU-SPI2501UH-B204
Untitled Document

 

bar
Voltage +3.3V +5V +12V -12V -5V +5Vsb
Max. Load 16.0A 18.0A V1:16.0A V2:16.0A
0.8A 0.3A
2.5A
Min. Load 0.5A 0.5A V1:1.0A V2:1.0A
0.0A 0.0A 0.0A
Regulation  ±5% ±5% V1:±5% V2:±5%
±10% ±10%   ±5%
Ripple (mV) 50
50 V1:120 V1:120
120 100
50
bar

*+3.3V and +5V total output not exceed 120W
* Total output for this subject power supply is 250W

  • ATX12V 250W
  • 80PLUS
  • Dimension: 100 x 40.5 x 190 mm